Get Adobe Flash player

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد بازدیدکنندگان

مپنا (رمپنا )

شنیده می شود بلوک ۵٫۵ درصدی مپنا پس از درج آگهی به زودی عرضه خواهد شد. گفتنی است مپنا ۵۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده است.البته قرار بود این بلوک فردا ۱۹ فروردین عرضه شود باید دید این اتفاق می افتد یا نه . اگر بتواند خوب بفروشد اندوخته مپنا چشمگیر خواهد شد

پاسخ دهید