Get Adobe Flash player

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد بازدیدکنندگان

بروز رسانی NAV پارسان

ناو پارسانبا قیمت های امروز شرکت های زیرمجموعه و پس از بازگشایی پالایشگاهی ها به ۱۱۲۵ تومان رسیده است.با این شرایط قیمت سهم باید بیش از ۱۰۰۰ تومان باشد.با تعدیل شرکت های زیرمجموعه نیز سود هر سهم سال جاری شرکت به بیش از ۱۷۰ تومان خواهد رسید

 

 

بورسی

غیر بورسی

جمع

 

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

ارزش جاری

۱۰۸,۱۴۹,۸۷۲

۷,۵۱۷,۹۱۰

۱۱۵,۶۶۷,۷۸۲

بهای تمام شده

۱۴,۷۶۷,۴۹۳

۱,۱۹۱,۳۱۷

۱۵,۹۵۸,۸۱۰

ارزش افزوده

۹۳,۳۸۲,۳۷۹

۶,۳۲۶,۵۹۳

۹۹,۷۰۸,۹۷۲

حقوق صاحبان سهام

 

 

۱۲,۵۸۸,۶۳۵

ذخیره کاهش ارزش

 

 

۰

سود پرتفوی بعد از تاریخ ترازنامه

 

 

۲۱۷,۵۴۰

سرمایه

 

 

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش خالص دارایی ها

 

 

۱۱۲,۵۱۵,۱۴۷

NAV

 

 

۱۱۲۵۱

 

پاسخ دهید